Nr.56 - Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Sagsnr.: 17/24317

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 byrådsmedlemmer og 7 stedfortrædere til valgbestyrelsen ved kommunale valg. Valg af en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.  

Sagsfremstilling og økonomi

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, herunder borgmesteren, der er født medlem af og formand for valgbestyrelsen. Den gruppe, der  har valgt et medlem udpeger tillige en stedfortræder for denne.

 

Byrådet skal endvidere vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren udgør det ene medlem, og hans plads fragår derfor i det antal pladser, som hans gruppe i Byrådet kan besætte.

 

Et byrådsmedlem, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

A (borgmesteren er født medlem - NN )

A (NN)

B (NN)

B (NN)

C (NN)

C (NN)

F (NN)

A (NN)

O (NN)

O (NN)

V (NN – næstformand)

V (NN)

Ø (NN)

A (NN)


Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg §§ 13-15 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017. 

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


 

Medlem:

Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen (A) - formand

Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Ulla Hardy-Hansen (C )

Thomas von Jessen (C )

Hanne Berg (F)

Bo Hilsted (A)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V) – næstformand

Tinne Borch Jacobsen (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Louise Mehnke (A)