Nr.55 - Valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet

Sagsnr.: 17/24350

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til Valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet.

 

Valg af en næstformand blandt de valgte medlemmer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er kredskommune i valgkredsen, hvorfor borgmesteren er født medlem af og formand for valgbestyrelsen. Borgmesteren er ét af de 4 byrådsmedlemmer, Fredensborg Kommune skal vælge.

 

Den gruppe i Byrådet, der har valgt et medlem til valgbestyrelsen, udpeger tillige en stedfortræder, der også skal være medlem af Byrådet.

 

Reglerne for valget til både Valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemninger samt Valgbestyrelsen ved valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet er ens. Valgbestyrelserne kan således være identisk sammensat.

 

Ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen, eller som er opstillet som kandidat til Europa-Parlamentet, kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

 

Da Fredensborg Kommune er kredskommune, vælger kommunen næstformanden blandt sine medlemmer i valgbestyrelsen. Valget sker ved flertalsvalg.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem

Stedfortræder

A (borgmesteren – født medlem)

A (NN)

B (NN)

B (NN)

O (NN)

O (NN)

V (NN - næstformand)

V (NN)

 

 

Retsgrundlag

Lov om valg til folketinget §§ 23-28 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, samt lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


 

Medlem

Stedfortræder

Thomas Lykke Pedersen (A) -født medlem

Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V) - næstformand

Tinne Borch Jacobsen (V)