Nr.53 - Trafikselskabet Movias repræsentantskab

Sagsnr.: 17/23211

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af et medlem og en stedfortræder til repræsentantskabet for trafikselskabet Movia.


Begge skal være medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Repræsentantskabet for trafikselskabet Movia består af et medlem fra hver kommune. Der udpeges en personlig stedfortræder for det valgte medlem.

Medlemmet og stedfortræderen skal vælges blandt Byrådets medlemmer. Valget har virkning for Byrådets funktionsperiode.


Repræsentantskabet vælger på sit første møde 6 medlemmer til trafikselskabets bestyrelse blandt sine medlemmer, samt 6 personlige suppleanter for disse.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber § 2

Vedtægt for Trafikselskabet Movia §§ 6 og 7.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:Medlem:

Stedfortræder:

Per Frost Henriksen (A)

Carsten Nielsen (A)