Nr.52 - Taksationskommissionen efter vejloven

Sagsnr.: 17/23209

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der skal udpeges to personer til optagelse på en liste over medlemmer af taksationskommissionen efter vejloven.


Det er ikke et krav, at de pågældende er medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Taksationskommissionerne behandler sager om fastsættelse af erstatninger for ekspropriationer, som behandles efter reglerne i lov om offentlige veje.


En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af Transport-, Bygnings- og Boligministeren. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en liste, hvortil hver kommune i taksationskommissionens område har udpeget to personer.


Byrådet skal udpege to personer til optagelse på listen over medlemmer af taksationskommissioner. Udpegningen sker for byrådets funktionstid.


Det er ikke et krav, at de pågældende er medlemmer af Byrådet.


Medlemmerne af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A,V,B,C,O,F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, § 105.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Peter Aaby (H)

Thomas Bak (V)