Nr.50 - Overtaksationskommissionen efter vejloven

Sagsnr.: 17/23210

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Udpegning af en person til optagelse på en liste over medlemmer af overtaksationskommissionen efter vejloven.


Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Overtaksationskommissionen behandler sager i 2. instans om klager over taksationskommissionernes kendelser om erstatning.


En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridiske kvalifikationer, samt to faste medlemmer udnævnes af Transportministeren. Formanden udtager til den enkelte sag to yderligere medlemmer fra en kommunal liste.


Byrådet skal vælge en person, der optages på listen over medlemmer af den overtaksationskommission, der omfatter kommunen. Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet.


Medlemmerne af overtaksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

C (NN)

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, § 106.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Christian de Jonquières (C )