Nr.5 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 17/27063

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 10 medlemmer til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 10 medlemmer til Økonomiudvalget, der herudover består af borgmesteren, der tillige er formand for udvalget.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


  • Borgmesteren, født medlem
  • A (NN, NN og NN)
  • V (NN og NN)
  • B (NN og NN)
  • C (NN)
  • F (NN)
  • O (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Per Frost Henriksen, Hans Nissen og Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen og Kristian Hegaard (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard og Tinne Borch Jacobsen (V)