Nr.49 - NKK-hallens bestyrelse

Sagsnr.: 17/23738

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til NKK-hallens bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer til NKK-hallens bestyrelse.


NKK-hallen er organiseret som et andelsselskab ejet af brugerforeningerne (forskellige sportsforeninger), der hver ejer et antal andele.


Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Byrådet. Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer, og der er ikke krav om udpegning af suppleanter.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Vedtægtens § 12.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Cømert Sonsuz (A)

Thomas Elgaard (V)