Nr.48 - Nivaagaards Malerisamling

Sagsnr.: 17/23201

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af to medlemmer til bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling.


Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges to medlemmer til bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling.


I henhold til vedtægten skal Fredensborg Kommune udpege to medlemmer til bestyrelsen, hvoraf  mindst et skal være medlem af Byrådet.


Medlemmer af bestyrelsen, som er udpeget efter 1. januar 2013 kan kun udpeges for i alt tre valgperioder, eller i alt 12 år.


Der skal ifølge vedtægten ikke udpeges stedfortrædere.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

B (NN)

V (NN)                            

Retsgrundlag

Vedtægtens § 4

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Kristian Hegaard (B)

Tinne Borch Jacobsen (V)