Nr.47 - Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Sagsnr.: 17/24041

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Indstilling af medlem til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Nationalpark Kongernes Nordsjælland  oprettes ved udstedelse af bekendtgørelse, hvorefter der skal nedsættes en bestyrelse, som udpeges af miljøministeren.


Fremgangsmåden er, at bl.a. de involverede kommuner får et indstillingsbrev, hvor miljøministeren anmoder kommunen om, at indstille to kandidater M/K, hvoraf miljøministeren udpeger den ene til bestyrelsen.


Bekendtgørelsen forudsætter, at medlemmerne har lokal tilknytning.


I de allerede etablerede nationalparker har praksis været – i den eller de første valgperioder- at kommunen indstiller borgmesteren og fx en udvalgsformand.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) indstilles følgende:


Medlem:

F (NN)

O (NN)

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Tine Hansen (Å)

Freja Brabæk Kristensen (O)