Nr.45 - Kredsrådet for Nordsjællands Politi

Sagsnr.: 17/23184

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af  en stedfortræder for borgmesteren i Kredsrådet for Nordsjællands Politi.


Den pågældende skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge retsplejeloven oprettes der et kredsråd vedr. politiets virksomhed i hver politikreds. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.


Der vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt Byrådets medlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Stedfortræder:

V (NN)

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 111, stk. 5.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Carsten Bo Nielsen (V)