Nr.44 - Kommunalpolitisk Topmøde

Sagsnr.: 17/23173

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 6 delegerede og 6 stedfortrædere for disse.


Der skal vælges medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der vælges 1 delegeret pr. 8.000 indbyggere i kommunen. Fredensborg Kommune har således 6 pladser ved Topmødet. Der vælges stedfortrædere for de delegerede.


Som delegerede og stedfortrædere for disse kan alene udpeges medlemmer af Byrådet.


Topmødet afholdes næste gang den 8.-9. marts 2018.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

A (NN)

B (NN)

B (NN)

C (NN)

C (NN)

O (NN)

O (NN)

V (NN)

V (NN)

Ø (NN)

F (NN)

 


Retsgrundlag

KL’s love § 4

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:Medlem:

Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Ulla Hardy-Hansen ( C)

Thomas von Jessen (C )

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Hanne Berg (F)