Nr.43 - Karlebo Lokalhistoriske Forening

Sagsnr.: 17/23181

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af et medlem til bestyrelsen for Karlebo Lokalhistoriske Forening.


Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges et medlem til bestyrelsen for Karlebo Lokalhistoriske Forening.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

B (NN)

Retsgrundlag

Vedtægter for Karlebo Lokalhistoriske Forening § 5.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Birgitte Larsen (B)