Nr.42 - I/S Norfors

Sagsnr.: 17/23204

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af  en stedfortræder for borgmesteren i bestyrelsen for I/S Norfors.


Den pågældende skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge vedtægten for I/S Norfors består bestyrelsen af borgmestrene fra interessentskabets deltagerkommuner.


For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig stedfortræder blandt Byrådets medlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Stedfortræder:

A (NN)

Retsgrundlag

Vedtægten § 6.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Ergin Øzer (A) som stedfortræder