Nr.40 - HMN Naturgas I/S

Sagsnr.: 17/23171

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.


Begge skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Repræsentantskabet er øverste myndighed for HMN Naturgas I/S.


Byrådet skal ifølge vedtægterne for HMN Naturgas I/S udpege et medlem af repræsentantskabet, samt en stedfortræder for denne. Begge skal være medlemmer af Byrådet.


Funktionsperioden for repræsentantskabet svarer til den kommunale valgperiode.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

A (NN)

Retsgrundlag

Vedtægter for HMN Naturgas I/S § 6.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ergin Øzer (A)