Nr.4 - Anmeldelse af valggrupper

Sagsnr.: 17/27800

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der skal ske anmeldelse af valggrupper til Byrådets konstituerende møde.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlemmerne af Økonomiudvalget og de 7 stående udvalg vælges efter forholdstalsvalg – den d´hondtske metode.


I følge styrelseslovens § 24, stk. 3 skal valg til Økonomiudvalget og til de stående udvalg foretages ud fra samme gruppeanmeldelse.


Forud for mødet er der til borgmesteren anmeldt en valggruppe bestående af:


Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.


Denne valggruppe består således af 26 medlemmer.


På denne baggrund vil Liberal Alliance bestående af 1 medlem pr. automatik udgøre en selvstændig valggruppe.


Valggruppen på 26 medlemmer har tillige oplyst, at valggruppen også finder anvendelse ved udpegning til Børn og Unge-udvalget, Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning og de øvrige råd, nævn m.m., som fremgår af dagsordenen.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 24, stk. 3.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Taget til efterretning.