Nr.39 - Hjemmeværnets distriktsudvalg

Sagsnr.: 17/23170

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg. Det er ikke et krav, at den pågældende skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Hjemmeværnets distriktsudvalg træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen af forsvarsministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelserne.


Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet, men Forsvaret ser gerne at den udpegede er medlem af Økonomiudvalget eller Socialudvalget.


Distriktsudvalgets funktionsperiode begynder den 1. september 2018 og udløber den 31. august 2022.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Indstillet kandidat:

A (NN)

Retsgrundlag

Hjemmeværnsloven § 9, stk. 3.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Poul Juul (A)