Nr.37 - Handicaprådet

Sagsnr.: 17/24456

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer og 7 personlige stedfortrædere til Handicaprådet. Mindst 1 af medlemmerne skal være byrådsmedlem. 

 

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer udpeget af Byrådet og 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 

Et antal af de medlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være byrådsmedlemmer. Dette betyder, at der alene er krav om mindst 1 byrådsmedlem i Handicaprådet.

 

De øvrige repræsentanter for Byrådet udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, der udfører relevante opgaver for kommunen.

 

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af Byrådet.

 

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet.

 

Rådet vælger selv sin formand.  

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

B (NN)

A (NN)

B (NN)

C (NN)

C (NN)

F (NN)

A (NN)

O (NN)

O (NN)

V (NN)

V (NN)

Ø (NN)

A (NN)

 

 

Retsgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område  §§ 26 og 27.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Louise Mehnke (A)

Charlotte Sander (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Rene Nørbjerg (C)

Jesper Tvilde (C)

Christen Amby (F)

Carsten Nielsen (A)

Jørgen Elleboe (O)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Wulff (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Cømert Sonsuz (A)