Nr.36 - Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat

Sagsnr.: 17/23180

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af et medlem til bestyrelsen for ”Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat”.


Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges et medlem til bestyrelsen for ”Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat”


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

V (NN)

Retsgrundlag

Fundatsen § 3.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Carsten Bo Nielsen (V)