Nr.35 - Grønt Råd

Sagsnr.: 17/23638

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af medlemmer til Grønt Råd.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Grønt Råd.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

B (NN)

B (NN)

F (NN)

A (NN)

Retsgrundlag

Kommissorium for Grønt Råd i Fredensborg Kommune vedtaget af Byrådet 21.6.2010, revideret 2.6.2015.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Tonny Lacomble Nielsen (B)

Lars Simonsen (B)

Torben Forskov (F)

Ergin Øzer (A)