Nr.34 - Grundlisteudvalget

Sagsnr.: 17/23632

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til grundlisteudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 5 medlemmer til grundlisteudvalget.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

O – formand (NN) 

A (NN) 

B (NN) 

C (NN) 

V (NN) 

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 72, 1. punktum.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Hossein Armandi, (H)

Marianne Bredgaard Karlsson, (B)

Hans Jørgen Jensen, (C)

Ove Wraae Pedersen, (O)

Thomas Bak, (V)