Nr.33 - Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø

Sagsnr.: 17/23124

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer af Byrådet til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.


Der er indgået driftsoverenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Gladsaxe og Fredensborg Kommuner, hvor formålet er at opretholde en tilstrækkelig og bæredygtig drikkevandsforsyning i kommunerne.


Overenskomsten administreres af Fælleudvalget, der består af 2 repræsentanter fra hver af medlemskommunernes byråd.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem

O (NN)

V (NN)   

Retsgrundlag

Overenskomstens § 2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Flemming Rømer (O)

Lars Egedal (V)