Nr.32 - Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 17/23121

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge 7 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.


Ifølge konstitueringsaftalen ændres Fritidsforum til Folkeoplysningsudvalget. Det nye Folkeoplysningsudvalg forudsættes dog at have den samme kompetence som Fritidsforum.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer, ligesom der ikke skal vælges suppleanter.


Kommissoriet vil blive revideret i starten af 2018 som en konsekvens af konstitueringsaftalen.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem

A (NN)

B (NN)

C (NN)

F (NN)

O (NN)

V (NN)

Ø (NN)

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Bo Hilsted (A)                                        

Kristian Hegaard (B)                     

Jesper Tvilde (C)

Lis Grete Møller (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard (V)

Sarah Christensen (Ø)