Nr.31 - Fredningsnævnet

Sagsnr.: 17/23108

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Fredningsnævnet.


Den valgte skal tiltræde Fredningsnævnet i sager, der angår arealer beliggende i Fredensborg Kommune.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Herudover består Fredningsnævnet af en formand, som skal være dommer udpeget af Miljø- og Fødevareministeren og endnu et medlem udpeget af Miljø- og Fødevareministeren.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

A (NN)

A (NN)

 

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 35.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Hans Duus Jørgensen (A)

Carsten Nielsen (A)