Nr.29 - Fredensborg Vandrerhjem Fond

Sagsnr.: 17/22908

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Fredensborg Vandrerhjem Fond.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem Fond.


Det kan oplyses, at bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem Fond den 25. oktober 2017 har vedtaget en ændring af fondens vedtægt, hvorefter de af Byrådet udpegede medlemmer ikke behøver af være byrådsmedlemmer. Fredensborg Byråd har godkendt vedtægtsændringen på mødet den 27. november 2017. Bestyrelsen afventer herefter en formel godkendelse af vedtægtsændringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem

A (NN)

C (NN)

Retsgrundlag

Vedtægtens § 6.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Poul Juul (A)

Christian de Jonquières (C)