Nr.28 - Fredensborg Erhvervsråd

Sagsnr.: 17/22901

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Fredensborg Erhvervsråd.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge Erhvervsrådets vedtægter består Fredensborg Kommunes repræsentation i Fredensborg Erhvervsråd af borgmesteren, formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (Borgmester - født medlem – NN)

B (fmd. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget – født medlem - NN)

V (fmd. Borgerservice og Arbejdsmarkedsudvalget – født medlem - NN)

Retsgrundlag

Vedtægterne for Erhvervsrådet i Fredensborg Kommune, § 3.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Thomas Lykke Pedersen (A)

Lars Simonsen (B)

Lars Søndergaard (V)