Nr.27 - Fonden Sletten Havn

Sagsnr.: 17/22870

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen for Fonden Sletten Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer af Byrådet til bestyrelsen for Fonden Sletten Havn.

 

Den ene af de 2 poster tilhører principielt borgmesteren. I indeværende periode har borgmesterens post været besat af formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, jf. Byrådets beslutning på det konstituerende møde den 10. december 2013.

 

For den kommende periode overdrager borgmesteren posten til Byrådet således, at den besættes efter Byrådets valg.

 

Som konsekvens heraf skal der udpeges 2 medlemmer på det konstituerende møde.

 

Bestyrelsen består endvidere af 4 medlemmer valgt af foreningen af erhvervsfiskere og tidligere havneinteressenter i Sletten Havn og 1 medlem af Sletten Bådeklub.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

V (NN)

A (NN)

Retsgrundlag

Vedtægtens § 13, stk. 5.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Bo Hilsted (A)

Lars Egedal (V)