Nr.25 - Ekspropriationskommission vedrørende fast ejendom

Sagsnr.: 17/22490

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til ekspropriationskommissionens kommunale liste.

Sagsfremstilling og økonomi

Ekspropriationskommissionen behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, der foretages.


Efter ekspropriationsproceslovens § 6, stk.1 og 2 består ekspropriationskommissionen af 5 medlemmer, hvoraf 2 af disse medlemmer udtages fra en kommunal liste.


I hver kommune udpeger byrådet én person til den kommunale liste. Personen behøver ikke at være medlem af byrådet, men vedkommende bør have indsigt i vurdering af ejendomme.


Man kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, og det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem

C (NN)

Retsgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 4-6 og 7 a.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Anette Schøning (C)