Nr.24 - Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center

Sagsnr.: 17/23906

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.

Sagsfremstilling og økonomi

Der vælges 1 medlem som repræsentant for kommunen til Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.


Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er det aftalt, at posten besættes administrativt således, at bibliotekschef Lise Kann udpeges som medlem.

Retsgrundlag

Vedtægtens § 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Kulturchef Lise Kann