Nr.23 - Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/22885

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 byrådsmedlem  til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.


Herudover er formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, der er tillagt den umiddelbare forvaltning af Nivå Havn og Strandpark, født medlem af bestyrelsen og samtidig født formand for bestyrelsen.


Driftsbestyrelsen består endvidere af 3 repræsentanter fra foreningerne Nivå Bådelaug, Nivå Tursejlere og Nivå Fritidsfiskerforening, 2 repræsentanter fra havnens øvrige foreninger, 1 repræsentant fra paraplyorganisationerne i Fritidsforum og 1 repræsentant fra de erhvervsdrivende på havnen.


Der vælges ikke suppleanter, jf. vedtægten.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

V (NN)

Retsgrundlag

Vedtægten for Nivå Havn og Strandpark, § 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Lars Søndergaard (V)