Nr.22 - Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland

Sagsnr.: 17/24017

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) besættes posterne administrativt således, at centerchef Birgit Bagge udpeges som medlem og souschef Kristian Norup udpeges som stedfortræder.

Retsgrundlag

Danskuddannelsesloven og forretningsorden for Sprogcenter Nordsjælland.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Birgit Bagge centerchef job og uddannelse


Stedfortræder:

Kristian Norup souschef i center for job og uddannelse