Nr.20 - Blå Kors Humlebæk

Sagsnr.: 17/23862

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen for Blå Kors Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Blå Kors Humlebæk.


Fredensborg Kommune udpeger i alt 2 medlemmer til bestyrelsen. Ved den første udpegning til bestyrelsen besluttede Byrådet, at det ene medlem skulle være chefen for kommunens ældre og handicap afdeling og at det andet medlem skulle være en politisk repræsentant.


Efter en organisationsændring er handicapområdet overført til nuværende Center for Familie og Handicap.


Det administrative medlem af bestyrelsen i den kommende valgperiode vil på den baggrund være centerchef Susanne Lyngsø.


Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

A (NN)

Retsgrundlag

Vedtægterne for Blå Kors Humlebæk.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017


Følgende blev udpeget:


Pia Bødtker (A)