Nr.19 - Blindecentret Bredegaard

Sagsnr.: 17/23841

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen for Blindecentret Bredegaard.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal vælge et medlem til bestyrelsen for Blindecenter Bredegaard.


Det følger af Bredegaards vedtægter, at bestyrelsen består af 6 medlemmer, heraf et medlem udpeget af Fredensborg Kommune, som beliggenhedskommune.


Der er ikke krav om, at der skal udpeges et byrådsmedlem og Fredensborg Kommune har hidtil været repræsenteret ved centerchefen for ældre og handicap.


Blindecenter Bredegaard har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er det aftalt, at posten besættes administrativt således, at souschef på handicapområdet Meta Fuglsang udpeges.

Retsgrundlag

Bredegaards vedtægter.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Souschef i center for familie og handicap Meta Fuglsang