Nr.18 - Bestyrelsen for Ung Fredensborg

Sagsnr.: 17/23214

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Fredensborg Kommunes ungdomsskole – Ung Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter lov om ungdomsskoler oprettes der ved hver ungdomsskole en ungdomsskolebestyrelse, der består af 7 eller flere medlemmer.

 

Bestyrelsen skal som minimum have deltagelse af

1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,

2) medarbejderne ved ungdomsskolen,

3) eleverne ved ungdomsskolen.

Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af Byrådet.


Byrådet kan beslutte, at en tilforordnet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.


Efter styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommunes Ungdomsskole består bestyrelsen af 7 personer, heraf en repræsentant for byrådet, valgt af dette inden for eller uden for dets medlemmer, samt en stedfortræder.


Ved indgåelse af konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) blev det aftalt, at der af Byrådet skal udpeges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.


Nærværende udpegning nødvendiggør således en efterfølgende ændring af styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommunes Ungdomsskole.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

A (NN)

F (NN)

Ø (NN)


Retsgrundlag

Lov om Ungdomsskoler § 8

Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Ungdomsskole.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem                                        Stedfortræder

Rasmus Østrup Møller (A)              Hossein Armandi, (H)

Henriette Brandt Pedersen, (F)          Sarah Christensen, (Ø)