Nr.17 - Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 17/23780

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge repræsentanter til den fælles beredskabskommission.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer af Byrådet til den fælles beredskabskommission i Nordsjællands Brandvæsen med yderligere deltagelse af Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.


Herudover er borgmesteren født medlem af beredskabskommissionen.


Beredskabskommissionen tiltrædes ligeledes af 2 byrådsmedlemmer fra de 3 øvrige deltagerkommuner samt politidirektøren i politikredsen.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 10 og § 4 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Bo Hilsted (A)

Carsten Bo Nielsen (V)