Nr.16 - Bedømmelseskomite til bygningspræmiering

Sagsnr.: 17/23208

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af to medlemmer til bedømmelseskomiteen til præmiering af bygninger.


De pågældende skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge vedtægterne for Fredensborg Kommunes præmiering af god arkitektur består bedømmelseskomiteen af 5 personer. Formanden for Plan-, Miljø – og Klimaudvalget er født medlem af komiteen. Herudover udpeges to medlemmer blandt Byrådets øvrige medlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Vedtægter for præmiering af god arkitektur, pkt. 4.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Louise Mehnke (A)

Carsten Bo Nielsen (V)