Nr.15 - Fredensborg Forsyning

Sagsnr.: 17/23981

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen i Fredensborg Forsyning m.fl.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 8 medlemmer til bestyrelsen for Fredensborg Forsyning A/S m.fl.


Valget har virkning for Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Forsyning Holding A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Affald A/S således, at de 8 medlemmer vil gå igen i alle 5 selskabers bestyrelser.


Formelt er det generalforsamlingen i et aktieselskab, der udpeger bestyrelsen.


Med udgangspunkt i, at selskaberne er 100 pct. kommunalt ejede, kan denne udpegning af de 8 medlemmer, anses for at udgøre Byrådets baggrundstilkendegivelse til de forestående generalforsamlinger i de nævnte aktieselskaber.


Bestyrelserne tiltrædes derudover af 5 medarbejderrepræsentanter og 2 forbrugerrepræsentanter.


Ifølge konstitueringen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

  • A (NN)
  • A (NN)
  • A (NN)
  • V (NN)
  • V (NN)
  • B (NN)
  • O (NN)
  • (NN)

Retsgrundlag

Selskabsloven og selskabernes vedtægter.

Kompetence

Byrådet (i princippet som indstilling til selskabernes generalforsamlinger).

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Thomas Lykke Pedersen, Ergin Øzer og Carsten Nielsen (A)

Lars Simonsen (B)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard og Lars Egedal (V)

Hossein Armandi (H)