Nr.14 - Nordsjællands Park og Vej

Sagsnr.: 17/23914

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer til Nordsjællands Park og Vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 3 medlemmer af Byrådet til bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej, som er et § 60-fællesskab dannet sammen med Helsingør Kommune.


Bestyrelsen tiltrædes ligeledes af 3 byrådsmedlemmer fra Helsingør Kommune.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

O (NN)

Retsgrundlag

§ 2 i samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Ergin Øzer (A)

Flemming Rømer (O)

Lars Egedal (V)