Nr.13 - Børn og Unge-udvalget

Sagsnr.: 17/23772

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal – blandt sine medlemmer – vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget.


Ud over de 2 valgte byrådsmedlemmer består udvalget af en byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.


Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 74 i serviceloven (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedens samtykke mv.).


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

A (NN)

V (NN)

V (NN)

 

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 18-21.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:                                             Stedfortræder:

Charlotte Sander (A)                     Carsten Nielsen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)              Lars Søndergaard (V)