Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Dagsordenen blev godkendt. Byrådet besluttede at ændre rækkefølgen, således at pkt. 4 Anmeldelse af valgrupper bliver til punkt 3.