Nr.69 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 17/10536

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Sagsfremstilling og økonomi

71. .. Godkendelse af dagsorden - Lukket

72. .. Salg af ejendommene Toftegårdsvænget 125 - 147 og 101 - 123 - Lukket

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.


Endvidere besluttede byrådet, at sagen åbnes med behørigt hensyn til fortrolighed om oplysninger, der kan have betydning ved udbud af ejendommen. Der vedhæftes derfor en åben version af sagsfremstillingen.