Nr.66 - Udpegning af nye medlemmer til Fredensborg Kommunes Kunstfond

Sagsnr.: 17/2929

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal vælges nye medlemmer til Fredensborg Kommunes Kunstfond.

Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af fundatsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond, at bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf:


  • To medlemmer udpeges blandt medlemmerne af Kulturudvalget.
  • Et medlem udpeges som repræsentant for erhvervslivet.
  • Fire medlemmer udpeges som særligt kunstsagkyndige med relevant faglig baggrund eller som professionelt arbejdende billedkunstnere.

De fire medlemmer, som er særligt kunstsagkyndige eller professionelt arbejdende billedkunstenere, skal være bosat i Fredensborg Kommune eller have sit professionelle virke i Fredensborg Kommune.


Fundats for Fredensborg Kommunes Kunstfond er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).


Jævnfør fundatsens stk. 3 skal Byrådet udpege et nyt medlem, som erstatning for den fratrådte, hvis et medlem fratræder i funktionsperioden.


Nyt kunstsagkyndigt medlem til Kunstfondens bestyrelse 

Michael Nellemann har som en af de fire repræsentanter med kunstsagkyndig baggrund været medlem af Fredensborg Kommunes Kunstfond. Med sin fratrædelse som direktør for Nivaagaards Malerisamling har Michael Nellemann ikke fortsat sit professionelle virke i kommunen og har i den forbindelse også fratrådt Kunstfondens bestyrelse.


Michael Nellemann har selv udpeget Maren Bramsen, museumsinspektør på Nivaagaards Malerisamling til at overtage sin plads som kunstsagkyndig repræsentant i Kunstfondens bestyrelse. Maren Bramsen ønsker selv at tiltræde Kunstfonden, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er indforstået med, at Maren Bramsen indstilles som nyt medlem i stedet for Michael Nellemann.


Ny repræsentant for erhvervslivet til Kunstfondens bestyrelse

Der skal også udpeges en ny repræsentant for erhvervslivet til Kunstfonden i stedet for Jes Petersen, der afgik ved døden den 13. oktober 2015. Kunstfonden besluttede at udsætte udpegning af en ny repræsentant for erhvervslivet på møde den 10. december 2015, indtil Fredensborg Kommunes Kunstfonds fremtid blev afklaret på baggrund af Kunstfondens reducerede økonomi.


Administrationen indstiller, at erhvervslivsrepræsentant Anders Helner, tidligere formand for Fredensborg By Handel tiltræder som bestyrelsesmedlem i Kunstfonden. Anders Helner er indforstået med at tiltræde Kunstfonden og er foreslået af Kunstfondens formand Ulla Hardy-Hansen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Indstilling 1: Kulturudvalget.

Indstilling 2: Økonomiudvalget.

Indstilling 3: Byrådet.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Maren Bramsen og Anders Helner godkendes som nye bestyrelsesmedlemmer til Fredensborg Kommunes Kunstfond.
  2. At Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Maren Bramsen og Anders Helner godkendes som nye bestyrelsesmedlemmer til Fredensborg Kommunes Kunstfond.
  3. At Byrådet godkender Maren Bramsen og Anders Helner som nye bestyrelsesmedlemmer til Fredensborg Kommunes Kunstfond.

Beslutning i Kulturudvalget den 05-04-2017

Administrationens indstilling vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Godkender Økonomiudvalgets indstilling.