Nr.63 - Forlængelse af frikommuneforsøg I på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 16/15655

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om forlængelse af frikommuneforsøg I.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har den 6. marts 2017 modtaget brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Ministeren skriver, at han vil fremsætte forslag om at forlænge frikommuneforsøg I på beskæftigelsesområdet.


Ministeren har lyttet til de erfaringer, der er blevet høstet i forhold til, at forsøgene har lettet kommunernes arbejde med beskæftigelsespolitikken. Flere kommuner, herunder Fredensborg Kommune, har givet udtryk for, at kommunen gerne vil videreføre forsøgene. Han ønsker derfor i sammenhæng med regeringens ønske om at afbureaukratisere og forenkle beskæftigelsesområdet, at kommunerne kan arbejde videre med allerede implementerede forsøg frem til 1. juli 2019.


I øjeblikket og frem til sommeren 2019 arbejder beskæftigelsesministeriet og KL på en større gennemskrivning og forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Formålet med gennemskrivningen er blandt andet at gøre loven enklere at administrere for kommunerne.


Kommunen har ansøgt om at forlænge følgende forsøg:


  1. Én samlet indgang til Borgerservice (fælles modtagelse)
  2. Samtaler for sygemeldte når det giver mening
  3. Fleksibilitet i samtaleformer
  4. Rimelighedskrav ved etablering af virksomhedspraktik
  5. Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger
  6. Seniorjob i private virksomheder
  7. Udvidet praktik er vejen til uddannelse

Lovforslaget om forlængelse af frikommuneforsøg I bliver fremsat inden sommerferien 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.  

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 03-04-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefaler Arbejdsmarkeds –og Erhvervsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Godkender Økonomiudvalgets indstilling.