Nr.59 - Fremtidens Fredensborg - avisindstik

Sagsnr.: 17/8032

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til om der i lighed med tidligere skal laves et indstik om ”Det nåede vi - 2014 – 2017”.

Sagsfremstilling og økonomi

I slutningen af sidste byrådsperiode udgav Fredensborg Kommune et avisindstik med titlen ”Det nåede vi – 2010 – 2013”. (vedlagt som bilag)


I lighed med den kan der også for den nuværende byrådsperiode udarbejdes et tilsvarende indstik. Indstikket skal vise byrådets arbejde gennem 4 år og illustrere kommunens fokus fremadrettet.


Om publikationen

Publikationen husstandsomdeles som indstik i Uge-Nyt.

Opsætningen vil derfor være i A3-format med en forside med Byrådet, samt en side per udvalg. Det vil sige 8 sider i alt. (se vedagte eksempel)

Hver af de 7 udvalgsformand præsenterer udvalgets mest betydningsfulde tiltag i deres siddende valgperiode.

Siden består af en udvalgsformandens tekst (A),informationstekst (B) og en oplysningstekst (C).

 

(A) Udvalgsformandens tekst behandler overordnet udvalgets fokus gennem de fire år og fremadrettet. Teksten hertil må fylde 260 ord.

(B) Informationsteksten omhandler mindre historier fra udvalgsområdet. Disse historier vil blive opstillet med tilhørende billeder og har til formål kort at beskrive kernefokus i et givent emne. Teksterne kan fylde op til 250 ord.

(C) Oplysningsteksten angives i punktform og udgør ’Det nåede vi’ og ’Medlemmer af udvalget’.

 

Derudover foreslås det, at der gives en kortere præsentation af Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning og Nordsjællands Brandvæsen.

 

Proces

Center for Politik og Organisation vil være ansvarlig for produktionen af publikationen.


Udvalgsformanden godkender egne tekster. Den endelige publikation godkendes af borgmester og kommunaldirektør


Publikationen er klar til udsendelse medio august / ultimo september.


Udgifterne på anslået ca. 100.000 kr. afholdes inden for kommunikationsbudgettet i Center for Politik og Organisation.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Publikationen hustandsomdeles i Uge-Nyt slut august / primo september og publiceres på fredensborg.dk

Elektroniske bilag

Det nåede vi 2010 – 2013

Eksempel – Det nåede vi 2014 – 2017 

Indstilling

  1.  at Økonomiudvalget tager stilling til udgivelse af indstikket ”Det nåede vi - 2014 – 2017” til udgivelse slut august / primo september.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkender administrationens indstillinger.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod. Sagen blev begæret i byrådet af Helle Abild Hansen (I).

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:


For: 17 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 9 (Hossein Armandi (D), Charlotte Bie (I), Helle Abild Hansen (I), Jette Hansen (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Liste I og Liste V stemte imod, idet Liste I og Liste V ikke vil bruge penge på informationsmateriale umiddelbart op til kommunalvalget.