Nr.56 - Radikale Venstre - Forslag vedr. normering i daginstitutionerne i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/9473

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Radikale Venstre har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden til mødet den 24. april 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Flere pædagoger i Fredensborg Kommune

 

BUPL i Fredensborg Kommune har gennemført en lokal alenetids-undersøgelse. Undersøgelsen har vist, at godt 3 af 4 pædagoger i kommunen på en tilfældig dag i februar eller marts har oplevet at være alene med 17 børn. Det vil sige tidspunkter med én pædagog til 17 børn. Dette ønsker Radikale Venstre en politisk drøftelse af.


Flere undersøgelser peger entydigt på, at de første 1000 dage af et barns liv er afgørende for dets udvikling. Det er her man udvikler personlige, følelsesmæssige og kognitive kompetencer. Man skaber en afgørende baggrund for barnets fremtid. Derfor vil Radikale Venstre foreslå, at Fredensborg Kommune laver en målsætning på børneområdet, der inden for en given horisont vil medføre en normering på området på 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn. For at det skal lykkes mangler vi pt. 30 pædagoger i Fredensborg Kommune.


Seneste budgetforlig var et skridt i den rigtige retning med et millionbeløb til 0-2 års området. For at nå yderligere i mål skal dog mere til. Derfor ønsker Radikale Venstre, at der sættes en lokal målsætning for at komme i mål med dette.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Radikale Venstre indstiller:


  1. At partierne i byrådet hver især kontakter deres partigrupper på Christiansborg for at nå i mål med en ambitiøs normering. Eksempelvis vil den foreslåede normering kunne nås, hvis der i folketinget samles opbakning til Radikale Venstres 2025-plan, hvor der er anvist finansiering.

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Byrådet besluttede, at partierne i byrådet hver især kontakter deres partigrupper på Christiansborg for at nå i mål med en ambitiøs normering.


Byrådet besluttede, at sagen sendes til drøftelse i Børne– og Skoleudvalget.