Nr.53 - Godkendelse af dagsorden

Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Dagsordenen blev godkendt.


Sag 70 rykkes op og behandles som den første sag.