Nr.126 - Sager behandlet på lukket møde

Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Sag nr. 127 ”Salg af ejendommen matr. nr. 7a Dageløkke”

Beslutning i Byrådet den 05-09-2016

Sag nr. 127 ”Salg af ejendommen matr. nr. 7a Dageløkke”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.