Nr.109 - Godkendelse af dagsordenen

Lars Egedal (V)

Beslutning i Byrådet den 05-09-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Lars Egedal (V) var fraværende. Allan Borgstrøm (V) var indkaldt som stedfortræder.