Nr.137 - Sager behandlet på lukket møde

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Sag nr. 138 ”Entreprisekontrakt, Klimatilpasningsprojekt Kokkedal”.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.