Nr.136 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2017 - BY

Sagsnr.: 16/16709

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2017. Byrådet skal tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart:

Lukket kl. 17.30

Åbent kl. 18.00


Mandag den 30. januar

Mandag den 27. februar

Mandag den 27. marts + temamøde

Mandag den 24. april + temamøde


Budgetseminar fredag den 28. april


Mandag den 29. maj

Mandag den 19. juni + temamøde


Budgetseminar den 25. og 26. august


Mandag den 4. september + 1. behandling

Mandag den 25. september + 2. behandling

Mandag den 30. oktober + temamøde

Mandag den 27. november

Mandag den 18. december


Mødedatoerne er foreslået ud fra praksis om, at Byrådsmøderne afholdes på den 4. mandag i måneden og med hensyntagen til helligdage og skoleferier.


Øvrige møder i komiteer, råd, nævn, m.fl., vil blive tilføjet kalenderen når mødedatoerne er offentliggjort.


Alle udvalg, der pr. 20. september har drøftet sagen, har godkendt mødedatoerne for eget udvalg. Det drejer sig om Fritids- og Idrætsudvalget, Plan-, Miljø og Klimaudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Social- og Seniorudvalget, udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats samt Økonomiudvalget.


Udvalget for Infrastruktur og Trafik samt Handicaprådet drøfter forslaget på møderne i september.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At forslag til mødeplan 2017 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Godkendte administrationens indstilling.