Nr.128 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Hans Nissen (A) var fraværende. Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder.